Prinses Máxima Centrum logo

Privacyverklaring

Het Prinses Máxima Centrum vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met je persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

De privacybeginselen binnen het Máxima:

Transparant en informatief: we informeren je hoe we je gegevens verzamelen en gebruiken.

Minimale gegevens: we zullen niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk.

Veilig: we zorgen ervoor dat je gegevens goed beschermd worden. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dat noodzakelijk is en onder passende voorwaarden.

Bewaren: We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wat betekent verwerken van persoonsgegevens?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken, geeft dit aan dat we iets met deze gegevens gaan doen, zoals:

 • Verzamelen
 • Vastleggen
 • Ordenen
 • Opslaan
 • Bijwerken of wijzigen
 • Opvragen
 • Raadplegen
 • Gebruiken
 • Verstrekken
 • Afschermen
 • Wissen/vernietigen.

Van wie verwerken wij gegevens?

 • Bezoekers van de website van het Máxima

Wie is verantwoordelijk?

Het Máxima is verantwoordelijk voor het veilig verwerken van je gegevens en beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom en hoe.

Welke gegevens?

Gegevens die door jou zelf zijn verstrekt, zoals:

 • Jouw geschreven bericht op de kaart voor de kinderen van het Prinses Máxima Centrum
 • E-mailadres indien je je hebt aangemeld voor het ontvangen van e-mails van de Prinses Máxima Centrum Foundation

Gegevens die we hebben ontvangen via onze website

 • Informatie over met welk apparaat je onze website hebt bezocht;
 • Het surfgedrag op de website, de data en tijdstippen van je bezoek aan onze website;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • Het browsertype en IP-adres;
 • Het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • De geolocatie.

Voor welke doelen gebruiken we gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • om de kinderen van het Prinses Máxima Centrum de boodschappen op de verstuurde kaarten te tonen;
 • om onze website te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om je te benaderen voor nieuwsbrieven, indien je je daarvoor hebt aangemeld;

Waarom gegevens verwerken?

Om persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nodig, zoals:

 • Toestemming
 • Een wettelijke verplichting
 • Een gerechtvaardigd belang

Met wie delen wij gegevens?

Het Máxima deelt je gegevens alleen voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven, met de volgende categorieën van opdrachtnemers van het Máxima:

 • IT-beheer
 • Websitebeheer
 • Websitehosting
 • Email-communicatie

Hoe beschermen wij de gegevens?

Het Prinses Máxima Centrum neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om alle gegevens optimaal te beveiligen tegen misbruik. Om aantoonbaar te voldoen aan een goede informatiebeveiliging zijn wij als centrum NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen:

 • Alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens
 • Wij zorgen ervoor dat de computers goed beveiligd zijn. Wij werken volgens landelijk vastgestelde beveiligingsnormen
 • Soms is het noodzakelijk dat het Máxima een andere partij inschakelt om werkzaamheden te verrichten. Wij zorgen ervoor dat deze partij, hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gebruikt als het Máxima

Hoe lang bewaren we gegevens?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Het Máxima bewaart je persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om:

 • Je in staat te stellen om de website te gebruiken
 • Toepasselijke wetgeving na te leven
 • Geschillen met partijen op te lossen
 • Anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten*:

 • Informatie
 • Inzage
 • Verwijdering
 • Correctie
 • Aanvullen
 • Overdraagbaarheid

Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het Máxima.

*Wij zullen jouw identiteit checken voordat aan jouw verzoek kan worden voldaan.

Cookies

Als je onze website bezoekt, maken we gebruik van cookies, alleen functionele en analytische cookies. Voor meer informatie, bezoek onze cookie policy

Vragen en klachten

We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Toch kan het zijn dat je vragen hebt of dat je ontevreden bent hoe het Máxima omgaat met jouw privacy. Wat kun je doen?

 • Je kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand binnen het Máxima die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens vind je hieronder
 • Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen: Klachtenregeling
 • Ten slotte is het ook mogelijk om een klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Postadres:

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 113
3720 AC Bilthoven
T. 088 972 72 72
E. FG@prinsesmaximacentrum.nl

Privacybeleid derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden met verwijzing vanaf onze website. Het Máxima is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites noch voor de verwerking van persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Voor vragen over deze andere websites kun je direct contact opnemen met de beheerder van de betreffende websites.